Önümlerimiz

Gözleg we gözleg topary

Kompaniýamyz, import edilýän ulgam bölekleriniň ornuny tutmak üçin ýokary derejeli gidrawliki komponentleriň gözleg işlerine bagyşlanan innowasiýa, amaly, ygtybarlylyk, ykdysadyýet, bazara gönükdirilen dizaýn düşünjesini alýar.Köpräk oka

  • kompaniýa3

Biz hakda

Ningbo Flag-up Gidrawlik Co., Ltd. 2010-njy ýylyň aprelinde döredildi. Gündogar Hytaý deňziniň kenarynda - 20,000 inedördül metr meýdany tutýan Ningbo;Kompaniýa, Zhejiang welaýat senagat seýilgähinde, Ningbo Wangchun senagat parkynda ýerleşýär.

ÖNÜMLER

Logistika

Ulag usuly

Ningbo Frege Hydraulic Co., Ltd. dürli transport usullaryny goldaýar: deňiz ýükleriniň doly konteýner, deňiz ýüklerini birleşdirmek, howa ýükleri (UPS, FEDEX, EMS we ş.m.).Şeýle hem dürli töleg usullaryny goldaýarys.

Logistika

Hil gözegçiligi ukyby

Hil gözegçiligi ukyby

Zehinlere esaslanýan güýçli işgärler guramasy;Dolandyryş arkaly peýdalary döretmek;Tehnologiýa bil baglamak;Hil boýunça diri galyň;

Hil gözegçiligi ukyby

Gözleg we gözleg mümkinçilikleri

Gözleg we gözleg tertibi

Kompaniýa, import edilýän ulgam komponentlerini çalyşmak üçin ýokary derejeli gidrawlik ulgam komponentlerini gözlemekde we işläp taýýarlamakda önümiň innowasiýasy, amaly, ygtybarlylygy, ykdysadyýeti we bazar ugrukdyrylyşynyň dizaýn düşünjesine eýerýär.

Gözleg we gözleg mümkinçilikleri

Hyzmat goldawy

Hyzmat borçnamasy

hyzmat ideýasy Müşderiler üçin baha dörediň we iň oňat önüm tejribesini üpjün ediň.Hyzmat borçnamasy Hyzmat maglumatyny alandan soň, inerener müşderä hatlary we jaňlary bilen baglanyşykly çäreleri düşündirmek üçin jaň eder.Garnituralary wagtlaýyn düzüň we sargyt ediň, ýüklemegi mümkin boldugyça çalt tertipläň we tertipläň.Häzirki wagtda bu kompaniýada diňe bir önümçiligimizdäki gidrawliki komponentleriň näsazlyklaryny çözmek bilen çäklenmän, müşderiler üçin öz wagtynda we täsirli kanagatlanarly hyzmat berip, ulgamdaky tehniki meseleleri hem çözüp bilýän 5 hyzmat inerseneri bar.

Hyzmat goldawy

Gurama diagrammasy

Gurama diagrammasy

BIZNES FILOSOFI: ASY: FOND BOLAN HYZMAT
ÖNÜMLER FILOSOFI: ASY: DÖWRÜN DIZAYNY, ÖNÜMÇILIK
KORPORAT RUHY: INNOWATIONDILIGENCEPERSEVERANCE LOYALTY

Gurama diagrammasy
  • hyzmatdaş04
  • hyzmatdaş08
  • 3
  • hyzmatdaş02
  • hyzmatdaş07
  • hyzmatdaş06
  • hyzmatdaş05
  • hyzmatdaş01