Elektron synag dolandyryş klapan

Theelektrik pilot dolandyryş klapanöz içine alýarelektrik pilot tutawajywe anelektrik pilot aýak klapan.Elektrik synag tutawajy klapan, gidrawlik ýa-da pnewmatiki ulgamlary dolandyrmak üçin ulanylýan elektrik dolandyryş ulgamyndaky klapan enjamy.Klapanyň bu görnüşi, gidrawliki ýa-da pnewmatik hereketlendirijilere gözegçilik etmek üçin adatça elektrik signallary bilen dolandyrylýar.Adatça senagat enjamlarynda, mehaniki enjamlarda ýa-da takyk gözegçiligi talap edýän beýleki ulgamlarda ulanylýar.Elektrik pilot aýak klapan, adatça gidrawlik ulgamlarynda synag klapanlaryny dolandyrmak üçin ulanylýan elektrik signallary bilen dolandyrylýan aýak klapanyny aňladýar.Bu klapan köplenç senagat enjamlarynda ýa-da tehnikalarynda ulanylýar we operator klapan basmak arkaly synag klapanynyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik edip biler. Elektrik synag dolandyryş klapan, elektromagnit güýç ulanýan gidrawlik ulgamlarda ulanylýan dolandyryş elementidir. gidrawlik suwuklygynyň akymyna gözegçilik etmek.Bu klapan, adatça gidrawlik silindrleriň, gidrawlik hereketlendirijileriň we beýleki gidrawlik hereketlendirijileriň ugruny we tizligini dolandyrmak üçin ulanylýar.Senagat awtomatizasiýasynda we mehaniki enjamlarda ulgamyň durnuklylygyny we takyk gözegçiligini üpjün etmekde elektrik synag dolandyryş klapanlary möhüm rol oýnaýar.