Kartrij klapan we ýag çeşmesi klapan bloky

Kartrij klapanlary suwuk ýa-da gaz akymyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan klapan.Adatça turbageçiriji ulgamda oturdylýar we suwuklygyň akymyna, basyşyna we ugruna gözegçilik edip bilýär.Kartrij klapanlary ýönekeý gurluş, amatly gurnama we çeýe iş.Ol klapan korpusyndan, klapan örtüginden, klapan baldaklaryndan we ş.m. bolup, klapan açylmagyny we ýapylmagyny gazanmak üçin klapan ýadrosyny klapan korpusyna salyp ýa-da çykaryp bolýar. Kartrij klapanlarymyzproporsional kartrij klapan, sapakly klapan, kartrij top klapan, elektromagnit kartrij klapan we ş.m. Gidrawlik ulgamynda nebitiň akymyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan enjamy aňladýar.Adatça klapan korpusyndan, klapan ýadrosyndan, pru springina we beýleki böleklerden durýar we klapan ýadrosynyň hereketi arkaly gidrawliki ýagyň girişine we çykmagyna gözegçilik edip biler.Nebit çeşmesiniň klapan bloky, gidrawliki ulgamyň kadaly işlemegine ýetmek üçin nebit çeşmesiniň wyklýuçateline we akymyna gözegçilik etmek üçin senagat enjamlarynda, gidrawliki ulgamlarda we mehaniki enjamlarda ulanylýar.
1234Indiki>>> Sahypa 1/4